Diensten

Boekhouding

 • deskundige verwerking van uw boekhouding, vanaf het inboeken van de facturen tot en met de eindbalans
 • volledige boekhouding voor eenmanszaken en vennootschappen
 • eindejaarsafsluiting
 • opvolging
 • rapportering
 • opstellen en neerleggen jaarrekening (enkelvoudig en geconsolideerd)

Fiscaliteit

 • directe belastingen : vanaf het opmaken van de personen- en vennootschapsbelasting tot de belastingcontroles
 • indirecte belasting: de periodieke BTW-aangiften met de eventuele BTW-controles
 • fiscale controles
 • fiscale optimalisaties
 • balansanalyse

Adviesverlening

 • begeleiding startende zelfstandigen : oprichten en vervullen van opstartformaliteiten van zowel eenmanszaken als vennootschappen
 • aansluitingen en informatie m.b.t. het sociaal statuut der zelfstandigen
 • begeleiding oprichting, ontbinding, fusie en vereffening vennootschap
 • begeleiding op vennootschapsrechterlijk vlak.